ความคืบหน้า การฝึกผสม BLUE STRIKE 2019 ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน (ตอนที่ ๒)

Release Date : 02-05-2019 12:34:37
ความคืบหน้า การฝึกผสม BLUE STRIKE 2019 ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน (ตอนที่ ๒)

   เมื่อวันพุธที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ กำลังพลหมวดฝึกนาวิกโยธิน BLUE STRIKE 2019 จัดกำลังหลักจากกองพลนาวิกโยธิน ออกเดินทางจากสนามสนามบินอู่ตะเภา เวลา ๑๓๐๐โดยเครื่องบิน C-130  ของกองทัพอากาศ ถึงสนามบินทางทหารของกองทัพอากาศ สาธารณรัฐประชาชนจีน (สปจ.) เวลา ๑๗๐๐ณ เมืองจ้านเจียง มณฑลกวางตุ้ง  และเดินทางต่อไปยังค่ายซานตัวเถา ซึ่งเป็นค่ายของทหารนาวิกโยธิน สาธารณรัฐประชาชนจีน (นย.สปจ.)

   เมื่อเวลา ๑๘๐๐-๑๙๐๐ นาวิกโยธินสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้จัดพิธีต้อนรับกำลังพลของหมวดฝึกนาวิกโยธิน โดยมี นาวาเอก(พิเศษ) หวังเจียเฉียน ผู้บัญชาการกองพลน้อยนาวิกโยธินที่ ๒ ให้การต้อนรับ จากนั้นได้ประชุมวางแผนการฝึกร่วมกันเพื่อทำความเข้าใจรายละเอียดต่างๆ ให้ตรงกันในขั้นสุดท้าย และการปฏิบัติในวันนี้เป็นการดำเนินงานทางธุรการ รับประทานอาหารและเก็บสัมภาระเข้าที่พักให้เรียบร้อย

   กำหนดการปฏิบัติในวันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จะเป็นพิธีเปิดการฝึก เวลา ๐๘๐๐ และจะทำการฝึกพลแม่นปืน และ ยุทธวิธีทหารราบในภาคบ่าย ๑๓๐๐-๑๗๐๐ ต่อไป

   โปรดติดตามตอนต่อไปในการฝึกผสม BLUE STRIKE 2019 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

 “รุกรันฟันฝ่า ในธาราสีคราม สมเป็นดังนามราชนาวีไทย”