คณะผู้บังคับบัญชา และ กองอำนวยการฝึกผสม BLUE STRIKE 2019 ของไทย ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ ถึงยังสนามบินกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน

Release Date : 01-05-2019 09:27:41
คณะผู้บังคับบัญชา และ กองอำนวยการฝึกผสม BLUE STRIKE 2019 ของไทย ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ ถึงยังสนามบินกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ พลเรือตรี ไพศาล มีศรี ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๒ / ผู้อำนวยการฝึกผสม Blue Strike 2019 พร้อมด้วย นาวาเอก วรพงษ์ ทองเรือง รอง ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน / รองผู้อำนวยการฝึกผสม Blue Strike 2019 และ หัวหน้าชุดควบคุมหมวดฝึกนาวิกโยธิน กองอำนวยการฝึก BLUE RTRIKE 2019 เดินทางถึง สาธารณรัฐประชาชนจีน ประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกผสม BLUE STRIKE 2019  

เวลา ๐๒๐๐-๐๗๐๐ คณะผู้บังคับบัญชา และ กองอำนวยการฝึกผสม BLUE STRIKE 2019 ของไทย ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ ถึงยังสนามบินกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ในส่วนของคณะส่วนล่วงหน้าหมวดฝึกนาวิกโยธิน

เวลา ๐๘๐๐-๑๕๐๐ นาวาโท ปัญญา จาปรุง หัวหน้าฝ่ายยุทธการ กองพลนาวิกโยธิน ซึ่งเป็นส่วนล่วงหน้า ได้ประชุมกับนายทหารสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อรับฟังคำชี้แจงการปฏิบัติของ หมวดฝึกนาวิกโยธินให้รับทราบ  การรวบรวมสัมภาระ และการแจกจ่ายอุปกรณ์ ให้กับกำลังพลเมื่อเดินทางมาถึง

และในเวลา ๑๕๐๐-๑๘๐๐ หัวหน้าฝ่ายยุทธการ กองพลนาวิกโยธิน  เดินทางไปยังค่ายนาวิกโยธิน สาธารณรัฐประชาชนจีน (ค่ายซานตัวถัง) ของกองพลน้อยนาวิกโยธินที่ ๒ เพื่อทำการตรวจสอบ อาคารที่พัก  โรงอาหาร  สถานที่ออกกำลังกาย พร้อมทั้งประสานการปฏิบัติขั้นสุดท้ายก่อนนำกำลังหมวดฝึกนาวิกโยธิน เข้าพื้นที่ในวันพรุ่งนี้จากการเตรียมการของฝ่ายนาวิกโยธินสาธารณรัฐประชาชนจีน มีการเตรียมการเป็นอย่างดี ร้านค้าภายในหน่วยทหารที่ทหารไทยเรียกกันว่า PX ก็มีคำอธิบายภาษาไทยคู่กับภาษาจีนอย่างชัดเจน  แสดงให้เห็นรายละเอียดต่างๆ ในการเป็นเจ้าภาพการฝึกในครั้งนี้  สำหรับการฝึกของนาวิกโยธินไทย และนาวิกโยธินสาธารณรัฐประชาชนจีน จะมีความเข้มข้นอย่างไร โปรดติดตามต่อไปกันนะครับ