ประธานฝ่ายภูมิภาค สมาคมภริยาทหารเรือ และคณะกรรมการฯ ร่วมกิจกรรมการแสดงรอบกองไฟของค่ายเยาวชนโครงการค่ายบุตร - ธิดานาวี ภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๒

Release Date : 27-04-2019 07:25:02
ประธานฝ่ายภูมิภาค สมาคมภริยาทหารเรือ และคณะกรรมการฯ ร่วมกิจกรรมการแสดงรอบกองไฟของค่ายเยาวชนโครงการค่ายบุตร - ธิดานาวี ภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ คุณสุภาวดี สิทธินันทน์ ประธานฝ่ายภูมิภาค สมาคมภริยาทหารเรือ และคณะกรรมการฯ ร่วมกิจกรรมการแสดงรอบกองไฟของค่ายเยาวชนโครงการค่ายบุตร - ธิดานาวี ภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๒ ณ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีนาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธาน