ประธานฝ่ายภูมิภาค สมาคมภริยาทหารเรือร่วมตรวจเยี่ยมสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย กองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๒

Release Date : 25-04-2019 06:54:00
ประธานฝ่ายภูมิภาค สมาคมภริยาทหารเรือร่วมตรวจเยี่ยมสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย กองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ คุณสุภาวดี สิทธินันทน์ ประธานฝ่ายภูมิภาค สมาคมภริยาทหารเรือร่วมตรวจเยี่ยมสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย กองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี นาวาเอกหญิงอุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานในการตรวจเยี่ยมสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย จำนวน ๗ แห่งคือ สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย ทร.๖ (กบร.กร.) สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย ทร.๑๑ (ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า) สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย ทร.๘ (สอ.รฝ.) สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย ทร.๗ (กร.) สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย ทร.๑๐ (ค่ายกรมหลวงชุมพร) สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย ทร.๕ (กรง.ฐท.สส.) สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย ทร.๙ (รร.ชุมพลฯ) และได้เดินทางเยี่ยมค่ายบุตร - ธิดานาวี ภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๒ ณ กองพันลาดตระเวน กองพลนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี