สวยงาม เข้มแข็ง แต่นุ่มนวล เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา นั่นคือทหารพรานหญิง กรมทหารพรานนาวิกโยธิน แห่งกองทัพเรือ

Release Date : 20-04-2019 22:51:17
สวยงาม เข้มแข็ง แต่นุ่มนวล เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา นั่นคือทหารพรานหญิง กรมทหารพรานนาวิกโยธิน แห่งกองทัพเรือ

            ทหารพรานหญิง กรมทหารนาวิกโยธิน กำเนิดมาพร้อมกับกรมทหารพรานนาวิกโยธิน เมื่อปี 2560 ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือในพื้นที่ อำเภอเมืองนราธิวาส อำเภอยี่งอ และอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส และ อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี

            ปัจจุบันได้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ได้ 2 ปีเต็ม สามารถปฏิบัติงานเคียงบ่าเคียงไหล่ทหารชายได้อย่างไม่น้อยหน้า ภายใต้การนำหน่วยของ น.อ.สันติ เกิดศรีพงษ์ศา ผู้บังคับการกรมทหารพรานนาวิกโยธิน โดยมี ร.อ.หญิง จารุวรรณ เดชโยธิน เป็นผู้บังคับหมวดหทารพรานหญิงนาวิกโยธิน มีกำลังพล ทั้งข้าราชการที่เป็นทหารหญิงในสังกัดกองทัพเรือ และอาสาสมัครทหารพรานจากลูกหลานประชาชนในพื้นที่ รวม 133 นาย (ตามระเบียบไม่ใช้นางนะครับ)

            การจะน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ได้นั้น ทหารพรานหญิง มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับพี่น้องสตรีมุสลิมในพื้นที่ ซึ่งทหารชายไม่สามารถทำได้ดีเท่า มีส่วนสำคัญยิ่งในการสร้างความไว้วางใจลดความหวาดระเเวงระหว่างกัน

            ด้วยการฝึกที่เข้มข้น จิตใจที่เข้มแข็ง ขวัญกำลังใจที่ดีเยี่ยม ดอกประดู่ทหารพรานหญิงแห่งกองทัพเรือ จะทำหน้าที่เคียงบ่าเคียงไหล่ กับเหล่าทหารนาวิกโยธินกองทัพเรือ ให้เป็นที่เชื่อมั่นศรัทธาของประชาชน ให้สมกับที่ผู้บัญชาการทหารเรือได้ให้นโยบายว่า ทหารเรือต้องเป็นกองทัพของประชาชน เชื่อมใจ และมีชะตาชีวิตร่วมกับประชาชน สู้เพื่อประชาชน  "ที่ใดมีศัตรู ที่ใดมีอันตราย ที่นั่นย่อมมีทหารของกองทัพเรือ"