ประธานชมรมภริยานาวิโยธิน และคณะกรรมการบริหารชมรมฯ เดินทางเยี่ยม ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน ที่เข้ารับการรักษาตัว ณ ห้อง ICU

Release Date : 08-04-2019 16:35:43
ประธานชมรมภริยานาวิโยธิน และคณะกรรมการบริหารชมรมฯ เดินทางเยี่ยม ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน ที่เข้ารับการรักษาตัว ณ ห้อง ICU

คุณสุภาวดี สิทธินันทน์ ประธานชมรมภริยานาวิโยธิน และคณะกรรมการบริหารชมรมฯ เดินทางเยี่ยม พลเรือตรี มงคล ประยูรศุข ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน ที่เข้ารับการรักษาตัวณ ห้อง ICU อาคารพิเคราะห์(ตึกใหม่) ชั้น ๓ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า  กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๒