รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาสบรรพชาสามเณร นักเรียนจ่า พรรคนาวิกโยธิน

Release Date : 02-04-2019 21:23:47
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาสบรรพชาสามเณร นักเรียนจ่า พรรคนาวิกโยธิน

พลเรือตรี สุทธิพงษ์ อนันตชัย รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาสบรรพชาสามเณร นักเรียนจ่า พรรคนาวิกโยธิน ภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ณ วัดทรงเมตตาวนาราม ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีนักเรียนจ่า พรรคนาวิกโยธิน เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๑๖๔ นาย และครูปกครอง ๒ นาย เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒