พิธีรับ - ส่งหน้าที่ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน

Release Date : 31-03-2019 17:56:37
พิธีรับ - ส่งหน้าที่ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน

พิธีรับ - ส่งหน้าที่ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน ระหว่างคุณพรสิริ  พงษ์ศิริ  กับคุณสุภาวดี สิทธินันทน์ โดยมีสมาชิกชมรมภริยานาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ ณ ห้องภูลมโล อาคารเอนกประสงค์ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒