รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้โอวาทแก่กำลังพลที่จะผลัดเปลี่ยนก่อนเคลื่อนย้ายไปปฏิบัติงานใน จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดปัตตานี

Release Date : 31-03-2019 10:42:23
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้โอวาทแก่กำลังพลที่จะผลัดเปลี่ยนก่อนเคลื่อนย้ายไปปฏิบัติงานใน จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดปัตตานี

พลเรือตรี รณรงค์  สิทธินันทน์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้โอวาทแก่กำลังพลที่จะผลัดเปลี่ยนก่อนเคลื่อนย้ายไปปฏิบัติงานใน หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ/หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงภัย โดยเน้นย้ำให้กำลังพลทุกนายตั้งใจปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชน ปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมือง ดูแลขวัญกำลังใจ ปฏิบัติงานด้วยสติปัญญาและความไม่ประมาท ณ ลานอเนกประสงค์หน้า กองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร  อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒