ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ประธานกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ลงนามขยายระยะเวลากรอบบันทึกข้อตกลง(MOU)

Release Date : 25-03-2019 14:47:19
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ประธานกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ลงนามขยายระยะเวลากรอบบันทึกข้อตกลง(MOU)

พลเรือตรี กิตติคุณ  นาคสุก รอง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ประธานกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ลงนามขยายระยะเวลากรอบบันทึกข้อตกลง(MOU) ร่วมกับ นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ นายฐานันดร ชินะเมธา ประธานกรรมการ บริษัท สมาร์ต แกรนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ณ ห้องชลยุทธโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒