พิธีงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่นายทหารนักเรียนหลักสูตรชั้นนายนาวา นาวิกโยธิน รุ่นที่ ๓๗

Release Date : 22-03-2019 10:05:23
พิธีงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่นายทหารนักเรียนหลักสูตรชั้นนายนาวา นาวิกโยธิน  รุ่นที่  ๓๗

พลเรือตรี  รณรงค์  สิทธินันทน์   รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน   เป็นประธานในพิธีงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่นายทหารนักเรียนหลักสูตรชั้นนายนาวา นาวิกโยธิน  รุ่นที่ ๓๗   ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ชิตี้   จอมเทียน  อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี   เมื่อวันที่ ๒๑  มีนาคม  ๒๕๖๒