ผู้ช่วยทูตทหาร สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)/กรุงเทพฯ ขอเข้าเยี่ยมคำนับ

Release Date : 21-03-2019 13:34:44
ผู้ช่วยทูตทหาร สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)/กรุงเทพฯ ขอเข้าเยี่ยมคำนับ

พลเรือตรี รณรงค์ สิทธินันท์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  เป็นผู้แทน พลเรือโท ศังกร พงษ์ศิริ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิโยธิน  ให้การต้อนรับ พันเอก Park Kwang-Rae ผู้ช่วยทูตทหาร ทหาร สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)/กรุงเทพฯ ในโอกาสที่ LTG Jun Jin Goo ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เกาหลีใต้ ขอรับการสนับสนุนการจัดทำวิดิทัศน์อวยพรจาก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินเกาหลีใต้  เนื่องในโอกาสที่ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เกาหลีใต้ จะฉลองวันครบรอบ ๗๐ ปี การก่อตั้งหน่วย ณ ห้องรับรอง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพรฯ อำเภอ สัตหีบ จังหวัด ชลบุรี