รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ ผู้บังคับหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ และคณะ เข้าเยี่ยมคำนับ

Release Date : 20-03-2019 16:22:47
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  ให้การต้อนรับ ผู้บังคับหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ และคณะ เข้าเยี่ยมคำนับ

พลเรือตรี กิตติคุณ นาคสุก รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  ให้การต้อนรับ พลเรือตรี ชนินทร์ ผดุงเกียรติ ผู้บังคับหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ และคณะ เข้าเยี่ยมคำนับ ในโอกาสนำนักเรียนนายเรือ มาเข้ารับการฝึกตามแผนการฝึก  ณ ห้องรับรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒