รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ทัพเรือภาคที่ ๑

Release Date : 11-03-2019 14:44:32
 รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ทัพเรือภาคที่ ๑

พลเรือตรี กิตติคุณ นาคสุก รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ทัพเรือภาคที่ ๑ ณ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ตำบลสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒