รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะ ชั้นพันจ่าเอก พรรคนาวิกโยธิน รุ่นที่ ๕๙

Release Date : 06-03-2019 13:46:12
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะ ชั้นพันจ่าเอก พรรคนาวิกโยธิน รุ่นที่ ๕๙

พลเรือตรี กิตติคุณ นาคสุก รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะ ชั้นพันจ่าเอก พรรคนาวิกโยธิน รุ่นที่ ๕๙ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ หอประชุมหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒