พิธีสวนสนามปิดภาคการฝึกหัดศึกษาของพลทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๖๑ ผลัดที่ ๓

Release Date : 06-03-2019 13:29:03
พิธีสวนสนามปิดภาคการฝึกหัดศึกษาของพลทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๖๑ ผลัดที่ ๓

นาวาเอก ชัยยุทธ ยกเลื่อน รอง ผู้บัญชาการศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นผู้แทน พลเรือโท ศังกร พงษ์ศิริ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีสวนสนามปิดภาคการฝึกหัดศึกษาของพลทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๖๑ ผลัดที่ ๓ ณ บริเวณถนนกองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒