รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับการเยี่ยมคำนับจาก เจ้ากรมการเงินทหารเรือ และคณะฯ

Release Date : 05-03-2019 16:03:13
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับการเยี่ยมคำนับจาก เจ้ากรมการเงินทหารเรือ และคณะฯ

พลเรือตรี กิตติคุณ  นาคสุก รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับการเยี่ยมคำนับจาก พลเรือตรี สุทธินันท์  สมานรักษ์ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ และคณะ ณ ห้องรับรอง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ในโอกาสที่คณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสำนักงานการเงินและกำลังพลสายวิทยาการการเงินในพื้นที่ภาคตะวันออก เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒