สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ ตรวจเยี่ยมหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

Release Date : 20-02-2019 15:24:59
สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ ตรวจเยี่ยมหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

พลเรือตรี เอนก อันสุขสันต์ เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ พลเรือตรี พิเศษ ขันแข็ง ผอ.สงป.สปช.ทร. และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และติดตามความก้าวหน้าในการใช้งบประมาณและงาน/โครงการการปกติและงานก่อสร้างบ้านพักโรงเรือน และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๖๒ รวมทั้งรับทราบปัญหา  อุปสรรค ข้อขัดข้องของหน่วย ณ ห้องประชุม บก.นย.๑ ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒