รอง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีให้โอวาทแก่ ชุดก่อสร้าง กองพันทหารช่าง กองพลนาวิกโยธิน

Release Date : 08-02-2019 22:59:07
รอง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีให้โอวาทแก่ ชุดก่อสร้าง กองพันทหารช่าง กองพลนาวิกโยธิน

พลเรือตรี กิตติคุณ  นาคสุก รอง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีให้โอวาทแก่ ชุดก่อสร้าง กองพันทหารช่าง กองพลนาวิกโยธิน ไปสนับสนุนการก่อสร้างบ้านพักให้กับผู้ประสบภัยจากพายุปาบึก จำนวน ๒ หลัง ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช  ณ สนามฟุตบอล กองพันทหารช่าง กองพลนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒