เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ ผู้บังคับบัญชา คณะอาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรหลักประจำวิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ ๖๔

Release Date : 31-01-2019 13:58:45
เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ ผู้บังคับบัญชา คณะอาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรหลักประจำวิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ ๖๔

พลเรือตรี เอนก อันสุขสันต์ เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ ผู้บังคับบัญชา คณะอาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรหลักประจำวิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ ๖๔ ในการนี้ พันเอก มหศักดิ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา รองผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพบก เป็นหัวหน้าคณะ นำผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรหลักประจำวิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ ๖๔ วางพวงมาลาอนุสาวรีย์ทหารนาวิกโยธิน และฟังบรรยายสรุปภารกิจของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ทหารนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒