รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ รองผู้อำนวยการ สำนักจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ และคณะ

Release Date : 25-01-2019 14:51:20
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ รองผู้อำนวยการ สำนักจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ และคณะ

พลเรือตรี กิตติคุณ นาคสุก รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ นาวาเอก ชวิช วงษ์รัตน์ รองผู้อำนวยการ สำนักจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เป็นหัวหน้าคณะ นำผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพเรือ รุ่นที่ ๑๖ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๒ วางพวงมาลาอนุสาวรีย์ทหารนาวิกโยธิน และฟังบรรยายสรุปภารกิจของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ทหารนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒