รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ คณะนายทหารนักเรียนหลักสูตรชั้นนายพัน เหล่าทหารขนส่ง รุ่นที่ ๕๐

Release Date : 24-01-2019 14:05:50
รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  ให้การต้อนรับ คณะนายทหารนักเรียนหลักสูตรชั้นนายพัน เหล่าทหารขนส่ง รุ่นที่ ๕๐

นาวาเอก วันชัย จุลมนต์ รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  ให้การต้อนรับ คณาจารย์ และนายทหารนักเรียนหลักสูตรชั้นนายพัน เหล่าทหารขนส่ง รุ่นที่ ๕๐ ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และได้ฟังการบรรยายสรุปภารกิจของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ทหารนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒