รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับเยาวชนโครงการ รวมไทยใจเป็นหนึ่ง ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒

Release Date : 24-01-2019 11:18:42
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  ให้การต้อนรับเยาวชนโครงการ รวมไทยใจเป็นหนึ่ง ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒

พลเรือตรี กิตติคุณ นาคสุก รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับคณะเยาวชนในพื้นที่ปฏิบัติงานของ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ทัศนศึกษานอกสถานที่ ตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ พิพิธภัณฑ์ทหารนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒