นักเรียนจ่าอากาศเดินทางเยี่ยมชมศึกษาดูงานหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

Release Date : 22-01-2019 11:12:15
นักเรียนจ่าอากาศเดินทางเยี่ยมชมศึกษาดูงานหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

นาวาเอก วันชัย จุลมนต์ รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  ให้การต้อนรับ นาวาอากาศเอก ผดุง โกมุทฉาย หัวหน้ากองการศึกษา โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ พร้อมคณะครูอาจารย์ นักเรียนจ่าอากาศ เหล่า อากาศโยธิน ชั้นปีที่ ๒ ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และได้วางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์ทหารนาวิกโยธิน ฟังบรรยายสรุปภารกิจของ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  ชมการสาธิตอาวุธและยุทโธปกรณ์ของ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒