รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลเนื่องในวันกองทัพไทยประจำปี ๒๕๖๒ ณ ค่ายตากสิน

Release Date : 18-01-2019 20:34:16
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลเนื่องในวันกองทัพไทยประจำปี ๒๕๖๒ ณ ค่ายตากสิน

พลเรือตรี รณรงค์ สิทธินันทน์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลเนื่องในวันกองทัพไทยประจำปี ๒๕๖๒ ณ ค่ายตากสิน จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒