รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๒

Release Date : 18-01-2019 20:13:19
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๒

พลเรือตรี กิตติคุณ นาคสุก รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ลานสวนสนาม กองพันทหารราบที่ ๙  รักษาพระองค์ กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน ค่ายจุฬาภรณ์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยมี นาวาเอก นิรัตน์ ทากุดเรือ ผู้บังคับการ กรมทหารราบที่ ๓ รักษาพระองค์ กองพลนาวิกโยธิน/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ พร้อมด้วย ฝ่ายอำนวยการ ร่วมให้การต้อนรับ ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส, นายสมพล โพธิ์กิ่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนราธิวาส, นาวาเอก วรพล สิทธิจิตต์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และนักเรียนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒