รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ รองเจ้ากรมพลาธิการทหารเรือ และคณะ เข้าฟังการบรรยายและปรึกษาหารือการสร้างอุโมงค์ลม

Release Date : 16-01-2019 15:22:28
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ รองเจ้ากรมพลาธิการทหารเรือ และคณะ เข้าฟังการบรรยายและปรึกษาหารือการสร้างอุโมงค์ลม

พลเรือตรี  กิตติคุณ นาคสุก รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ พลเรือตรี ปนต สุขนิจรัญ รองเจ้ากรมพลาธิการทหารเรือ และคณะ เข้าฟังการบรรยายและปรึกษา หารือการสร้างอุโมงค์ลม ณ ห้องประชุม กองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ๓ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒