การจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ ในพื้นที่สัตหีบ”

Release Date : 20-12-2018 14:08:22
การจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ ในพื้นที่สัตหีบ”

 พลเรือตรี กิตติคุณ  นาคสุก รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ในพื้นที่สัตหีบ”พร้อม คณะผู้บังคับบัญชา หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พี่น้องประชาชน และหน่วยงานในพื้นที่  ณ สวนกรมหลวงชุมพร กองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเรือเอก นพดล สุภากร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑