รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับประธาน คณะกรรมการพัฒนาอาชีพ ทหารกองประจำการฯ

Release Date : 13-12-2018 01:03:26
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับประธาน คณะกรรมการพัฒนาอาชีพ  ทหารกองประจำการฯ

พลเรือตรี รณรงค์ สิทธินนทน์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ พลเรือเอก สมนึก เปรมปราโมทย์ ประธาน คณะกรรมการพัฒนาอาชีพ  ทหารกองประจำการฯ และคณะ เข้าหารือ เกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพทหาร กองประจำการฯ ณ ห้องรับรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอ สัตหีบ จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑