เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ รองผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในราชพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ

Release Date : 12-12-2018 14:58:12
เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ รองผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในราชพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ

พลเรือตรี เอนก  อันสุขสันต์ เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ พลโท รักษ์พล  จันทร์เหลือง รองผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในราชพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในโอกาสที่มาเยี่ยมเยียนหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และกรุณามอบผ้าลายพราง ถุงของขวัญให้กับกำลังพล ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินที่ปฏิบัติราชการสนาม ในพื้นที่ชายแดนภาคตะวันออก,ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นที่หน่วยรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่เป็นการบำรุงขวัญของกำลังพลเป็นอย่างดี  ณ สนามหน้า กองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑