รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ และคณะ

Release Date : 29-11-2018 10:53:46
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ และคณะ

พลเรือตรี กิตติคุณ นาคสุก รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ พลเรือตรี จรัญวีร์  ญาดี  ผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมเพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการใช้งานระบบ Microsoft Outlook ของกองทัพเรือ และการปฏิบัติตามนโยบายกองทัพเรือด้านสารสนเทศ ณ ห้องรับรองกองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอ สัตหีบ จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑