รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน(๓) ร่วมให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศและคณะ

Release Date : 16-11-2018 20:12:10
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน(๓)  ร่วมให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศและคณะ

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พลเรือตรี กิตติคุณ นาคสุก รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน(๓)  ร่วมให้การต้อนรับ พลโท ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง ผู้อำนวยการ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (ผอ.วปอ.สปท.) ในการนำคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๖๑ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ เรือหลวงจักรีนฤเบศร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยได้มีการบรรยายสรุปถึงภารกิจของหน่วยกำลังรบหลักของกองทัพเรือ ประกอบด้วย กองเรือยุทธการ (กร.) หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (นย.)  นอกจากนี้ ได้มีการสาธิตการดำเนินกลยุทธ์ การป้องกันการก่อการร้าย และการลำเลียงผู้ป่วยทางเฮลิคอปเตอร์ และได้ยืนแปรขบวน คำว่า (วปอ 61)  บนดาดฟ้า จอดอากาศยาน บนเรือหลวงจักรีนฤเบศรในครั้งนี้ด้วย