รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมเป็นประธานในกิจกรรม ๒๕๐ ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากจันทบุรีสู่อยุธยา

Release Date : 06-11-2018 15:16:15
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมเป็นประธานในกิจกรรม ๒๕๐ ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากจันทบุรีสู่อยุธยา

ขบวนเรือยาตรากิจกรรม “๒๕๐ ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากจันทบุรีสู่อยุธยา” เดินทางถึงโรงเรียนวัดป่างิ้ว  จังหวัดปทุมธานี มีขบวนเรือพาย เเต่งชุดนักรบโบราณจำนวน ๒๕ ลำ และมีเรือของประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมในริ้วขบวนอัญเชิญ โดยมีนายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และพลเรือตรี กิตติคุณ นาคสุก รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทนกองทัพเรือ ร่วมเป็นประธานในพิธีอัญเชิญประดิษฐาน ณ โรงเรียนวัดป่านงิ้ว พร้อมกันนี้ช่วงเย็นมีการแสดงแสง สี เสียง บริเวณหน้าพระบรมรูปฯ โรงเรียนวัดป่างิ้ว จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑