รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และคณะ เยี่ยมชม ฟังการบรรยายและสาธิต อุโมงค์ลมแบบปิด ณ โรงเรียนสงครามพิเศษ

Release Date : 01-11-2018 23:07:45
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และคณะ เยี่ยมชม ฟังการบรรยายและสาธิต อุโมงค์ลมแบบปิด ณ โรงเรียนสงครามพิเศษ

พลเรือตรี  กิตติคุณ นาคสุก รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และคณะ เยี่ยมชม ฟังการบรรยายและสาธิต อุโมงค์ลมแบบปิด ณ โรงเรียนสงครามพิเศษ ค่ายเอราวัณ จังหวัดลพบุรี  โดยมี พลโท สุนัย ประภูชะเนย์ ผู้บัญชาการหน่วยสงครามพิเศษ และคณะร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑