ผู้บัญชาการศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน มอบเครื่องหมายความสามารถและเกียรติบัตรกิจกรรมกระโดดหอสูง ๓๔ ฟุต ให้กับสมาชิกของสโมสรลูกเสือนาวี

Release Date : 30-10-2018 14:15:16
ผู้บัญชาการศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน มอบเครื่องหมายความสามารถและเกียรติบัตรกิจกรรมกระโดดหอสูง ๓๔ ฟุต ให้กับสมาชิกของสโมสรลูกเสือนาวี

เมื่อ ๒๙ ตุลาคม  ๒๕๖๑ พลเรือตรี โกเมศ  สะอาดเอี่ยม  ผู้บัญชาการศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทนผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมคณะ มอบเครื่องหมายความสามารถและเกียรติบัตรในกิจกรรมกระโดดหอสูง ๓๔ ฟุต ให้กับสมาชิกของสโมสรลูกเสือนาวี ณ ห้องภูลมโล อาคารอเนกประสงค์ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี