รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ เสนาธิการ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทัพเรือภาคที่ ๑ และคณะ

Release Date : 18-10-2018 10:07:58
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ  เสนาธิการ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทัพเรือภาคที่ ๑ และคณะ

พลเรือตรี กิตติคุณ นาคสุก รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ พลเรือตรี พิชัย ล้อชุลกุล  เสนาธิการ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทัพเรือภาคที่ ๑ และคณะ เข้าเยี่ยมคำนับและหาลือเกี่ยวกับชุดปฏิบัติการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย ณ ห้องรับรอง ผู้บัญชาการ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑