รอง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีพิธีถวายสักการะและบวงสรวงสังเวย

Release Date : 24-09-2018 10:03:55
รอง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีพิธีถวายสักการะและบวงสรวงสังเวย

พลเรือตรี รณรงค์ สิทธินันทน์ รอง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีพิธีถวายสักการะและบวงสรวงสังเวย พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และศาลพระภูมิเจ้าที่ปู่กัน ณ ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑