รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม กองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

Release Date : 12-09-2018 16:34:46
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม กองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

พลเรือตรี พิสัย สุขวัน รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม กองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เพื่อให้กำลังพลในสังกัดได้เรียนรู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อม และยังเป็นการปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบอาคาร กองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้สะอาดเรียบร้อยเป็นที่ประทับใจแก่ผู้พบเห็น ณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑