ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมสังเกตการณ์การทดสอบสมรรถนะยานเกราะล้อยางเคลื่อนที่ในทะเลเปิด

Release Date : 07-09-2018 13:42:15
ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมสังเกตการณ์การทดสอบสมรรถนะยานเกราะล้อยางเคลื่อนที่ในทะเลเปิด

พลเรือตรี พิชิต วาดวารี ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมสังเกตการณ์การทดสอบสมรรถนะยานเกราะล้อยางเคลื่อนที่ในทะเลเปิด ณ หาดขลอด กองพันรถสะเทินน้ำสะเทินบก กองพลนาวิกโยธิน ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑