เสนาธิการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก

Release Date : 05-09-2018 14:30:17
เสนาธิการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก

พลเรือตรี กิตติคุณ นาคสุก เสนาธิการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ พลตรีบุญรอด ศรีสมบัติ ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบกและคณะผู้บังคับบัญชา อาจารย์ นักเรียนหลักสูตรประจำ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ ๙๖ จำนวน ๑๘๐ นาย วางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์ทหารนาวิกโยธิน และฟังการบรรยายสรุปจาก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินและกองเรือยุทธการ ณ หอประชุม หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑