เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ ผู้แทน สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว กองทัพบก และคณะฯ

Release Date : 04-09-2018 13:03:46
เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ ผู้แทน สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว กองทัพบก และคณะฯ

พลเรือตรี กิตติคุณ  นาคสุก เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ พลตรี จิโรจน์  แสนทิตย์ ผู้แทน สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว กองทัพบก และคณะ ในโอกาสเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ทหารนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑