เสนาธิการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ คณะ นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ชั้นปีที่ ๕

Release Date : 27-08-2018 18:31:00
เสนาธิการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ คณะ นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ชั้นปีที่ ๕

พลเรือตรี กิตติคุณ นาคสุก เสนาธิการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ,นาวาเอก สุทธิพงษ์  อนันตชัย รองเสนาธิการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และคณะ เป็นผู้แทน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ คณะ นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ชั้นปีที่ ๕ (จำนวน ๓๙ นาย) โดยมี พันเอก อำนาจ ไกรสงคราม (นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ ๒๑) เป็น หัวหน้าคณะ ณ อนุสาวรีย์ และ พิพิธภัณฑ์ทหารนาวิกโยธิน เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑