รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน

Release Date : 23-08-2018 19:44:01
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน

พลเรือตรี พิสัย สุขวัน รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด ประจำปี ๒๕๖๑ ณ หอประชุมนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเรือตรี พิชิต วาดวารี ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน/รองประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑