ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรม นางวิลาวรรณ จันทร์หอม

Release Date : 23-07-2018 21:48:52
ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรม นางวิลาวรรณ จันทร์หอม

พลเรือตรี รณรงค์ สิทธินันทน์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรม นางวิลาวรรณ จันทร์หอม มารดาของ นาวาโท จักรพันธ์ จันทร์หอม ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๗ กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน  ณ ศาลา ๑ วัดสุทธาโภชน์ แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑