รองผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน กองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในการจัดกิจกรรม "ทหารนาวิกโยธินเยี่ยมโรงเรียน"

Release Date : 19-07-2018 17:44:50
รองผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน กองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในการจัดกิจกรรม "ทหารนาวิกโยธินเยี่ยมโรงเรียน"

นาวาเอก ยุทธนา แสงมา รองผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน กองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในการจัดกิจกรรม "ทหารนาวิกโยธินเยี่ยมโรงเรียน" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสาร ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีการจัดแสดงดนตรี กิจกรรมสันทนาการ มอบอุปกรณ์การศึกษา และสนับสนุนงบประมาณในการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑