รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ รองผู้บังคับการโรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก และคณะนายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารสารบรรณชั้นนายพัน รุ่นที่ ๑๓

Release Date : 19-07-2018 17:34:37
รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ รองผู้บังคับการโรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก และคณะนายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารสารบรรณชั้นนายพัน รุ่นที่ ๑๓

นาวาเอก สุทธิพงษ์ อนันตชัย รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ พันเอก นุกูล โล่ประเสริฐ รองผู้บังคับการโรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก และคณะนายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารสารบรรณชั้นนายพัน รุ่นที่ ๑๓ เดินทางมาศึกษาดูงานภาคตะวันออก พร้อมกันนี้ได้วางพวงมาลาอนุสาวรีย์ทหารนาวิกโยธิน ฟังบรรยายสรุป ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ทหารนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑