ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน เป็นประธานในการจัดกิจกรรม "ทหารนาวิกโยธินเยี่ยมโรงเรียน" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

Release Date : 18-07-2018 14:01:50
ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน เป็นประธานในการจัดกิจกรรม "ทหารนาวิกโยธินเยี่ยมโรงเรียน" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

นาวาเอก จักรกฤษณ์ สัมภวะผล ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน กองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในการจัดกิจกรรม "ทหารนาวิกโยธินเยี่ยมโรงเรียน" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์ ตำบลบางเสร่  อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีการจัดแสดงดนตรี กิจกรรมสันทนาการ มอบอุปกรณ์การศึกษา และสนับสนุนงบประมาณในการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑