รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินให้การต้อนรับผู้อำนวยการสำนักสนับสนุน กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ

Release Date : 18-07-2018 13:09:33
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินให้การต้อนรับผู้อำนวยการสำนักสนับสนุน กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ

พลเรือตรี พิสัย สุขวัน รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ พลเรือตรี เรวัต อุบลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุน กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ เข้าเยี่ยมคำนับ และตรวจเยี่ยมหน่วยสื่อสารพื้นที่ภาคตะวันออก เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ด้านการสื่อสาร ณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑