รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับมอบสิ่งของจาก บริษัท บริดจสโตน เอ็นซีอาร์ จำกัด เพื่อนำไปมอบให้กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้

Release Date : 17-05-2018 16:46:04
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับมอบสิ่งของจาก บริษัท บริดจสโตน เอ็นซีอาร์ จำกัด เพื่อนำไปมอบให้กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้

พลเรือตรี พิสัย สุขวัน รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับมอบสิ่งของจาก บริษัท บริดจสโตน เอ็นซีอาร์ จำกัด เพื่อนำไปมอบให้กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ สนามหน้ากองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมกลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

    

    

    

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับมอบสิ่งของจาก บริษัท บริดจสโตน เอ็นซีอาร์ จำกัด เพื่อนำไปมอบให้กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง