เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ๕ ส (Big Cleaning Day)

Release Date : 16-05-2018 16:14:07
เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ๕ ส (Big Cleaning Day)

พลเรือตรี กิตติคุณ นาคสุก เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ๕ ส (Big Cleaning Day) ณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑

    

    

    

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ๕ ส (Big Cleaning Day)
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง